Pastai Cowboi

Pastai Cowboy

Pastai Cowboi

Os nad ydych chi wedi clywed am bastai cowboi o'r blaen, fe fyddwch chi wrth eich bodd gyda’r rysáit hon. Mae’n bryd arbennig sydd at ddant y teulu oll ac sy’n llawn blasau cyfarwydd gyda chyfarwyddiadau cyflym a hawdd.

Mae'r rysáit yn cynnwys ein Selsig Cumberland a Bacwn Mwg Derw Wedi'i Halltu'n Sych i greu pastai llawn cig sy'n addas ar gyfer cowboi.

Ein Selsig Cumberland yn gymeryd beiddgar swmpus ar glasur adnabyddus gyda digon o berlysiau, sbeisys a phupur gwyn du a du a du i wella selsig cyfoethog a suddlon – a wnaed gyda thoriadau gorau Ysgwydd Porc Prydain.

Ein Bacwn Mwg Derw Wedi'i Halltu'n Sych yn cael ei wella'n draddodiadol gyda llaw a'i ysmygu gan ddefnyddio sglodion derw ar gyfer blas myglyd heb ei ail a gwead gwirioneddol gignoeth.

O ran y selsig hyn, dim ond y toriadau gorau o Tractor Coch Ysgwydd Porc Prydain. Mae hyn yn rhoi'r brathiad cigysol a'r blas blasus gwych y mae ein cwsmeriaid yn ei garu.

Ar gyfer 4
50 munud
896 CALS
(Y platiaid)

Cynhwysion

 • 6 Selsig Cumberland Edwards
 • 6 tafell o Facwn Edwards wedi’i Halltu’n Sych a Heb ei Fygu
 • 1 nionyn, wedi ei dorri’n dafellau tenau
 • 1 ewin garlleg, wedi'i dorri'n fân
 • 3 tatws mawr
 • Talp mawr o fenyn
 • Joch o lefrith
 • 2 x dun 420g o ffa pob
 • 2 llwy fwrdd o saws barbeciw

Cyfarwyddiadau coginio

 • Rhowch badell ffrio fawr anlynol ar wres canolig ac ewch ati i ffrio’r nionyn, garlleg, y selsig a’r bacwn yn ysgafn gan eu troi bob hyn a hyn.
 • Ewch ati i wneud tatws stwnsh drwy dorri a berwi'r tatws nes eu bod yn feddal. Yna ychwanegwch y menyn a'r llefrith gan eu stwnshio nes nad oes unrhyw lympiau.
 • Torrwch y selsig a’r bacwn yn ddarnau llai a’u rhoi mewn padell, sgilet neu ddysgl sy’n addas ar gyfer y popty. Ychwanegwch y nionod a’r garlleg wedi’u ffrio, y ffa pob a’r saws barbeciw – a halen a phupur i ychwanegu blas.
 • Ewch ati i beipio neu daenu haen o datws stwnsh am ben y cyfan a’i bobi am 30 munud ychwanegol yn y popty nes ei fod yn lliw euraidd. Taenwch mymryn o gaws cheddar (os oes gennych chi) os hoffech chi haen gaws blasus am ben y cyfan.
Ydych chi’n hoffi’r rysáit hon?

Beth am roi cynnig ar...